1. THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG:

Khi bạn biết tới công ty chúng tôi qua bạn bè, người thân hay phương tiện truyền thông đại chúng. Và bạn muốn mua sản phẩm của chúng tôi. Lúc này chúng tôi tiến hành thu thập thông tin các nhân của bạn để làm hợp đồng mua bán và lập hóa đơn thanh toán. Các thông tin cá nhân sẽ giúp chúng tôi xác nhận bạn là ai gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ… Chúng tôi không chủ ý thu thập bất kì thông tin các nhân nào của bạn. Những thông tin này được bạn chấp nhận cung cấp.

Sau khi thu thập những thông tin trên. Chúng tôi sẽ sử dụng với mục đích sau:

  • Liên lạc với khách hàng để cung cấp, báo giá liên quan tới sản phẩm
  • Thông báo việc giao hàn
  • Tiến hành làm hợp đồng, hóa đơn cho khách hàng
  • Chăm sóc khách hàng sau này

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi có thể chia sẻ tên, số điện thoại và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát và bộ phận giao hàng.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Công ty Hoàn Mỹ sẽ lưu trữ thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp đến khi hoàn hành mục đích thu thập hoặc quý khách yêu cầu hủy thông tin đã cung cấp.

4. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Trụ sở chính: Khu 9, Dân Quyền, Tam Nông, Phú Thọ

5. KHÁCH HÀNG MUỐN THAY ĐỔI THÔNG TIN CỦA MÌNH

Nếu bạn lo ngại về dữ liệu, hãy liên lạc với chúng tôi để được thay đổi, chỉnh sửa một cách miễn phí.

6. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CHO KHÁCH HÀNG

Chúng tôi rất quan tâm tới quyền riêng tư của khách hàng. Các thông tin quý khách hàng cung cấp sẽ được bảo mật an toàn tuyệt đối.