1. QUY ĐỊNH VỀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM MIỄN PHÍ

Để được bảo hành sản phẩm theo quy định của nhà sản xuất:

  • Sản phẩm phải còn thời hạn bảo hành (tính từ ngày mua)
  • Sản phẩm không bị biến dạng
  • Sản phẩm còn đủ

2. QUY TRÌNH BẢO HÀNH VÀ THỜI GIAN BẢO HÀNH

  • Các sản phẩm được bán ra hầu hết được bảo hành 12 tháng.
  • Bảo hành 1 đổi 1 với lỗi nhà sản xuất